אספקה, התקנה ותחזוקה למערכות אבטחה טכנולוגיות קיימות וחדשות