מכרז להקמה ותפעול של מערך לאיסוף פסולת אלקטרונית וסוללות