מכרז לאספקת בסיסים (מסגרות) מתכתיים וזוויתנים לריתום ארונות חשמל