שירותי חנייה עבור עובדי המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והמשרד שיתוף פעולה אזורי במטה המשרד בשאול המלך 8 תא