מכרז 10_2020 שיפוץ חזיתות מגדלי העיר - הודעת דחיית מועד הגשה