מכרז לאיתור דיור עבור מש"מ מס הכנסה ובית הדין השרעי ברהט