מכרז מס' 07/2020 לחברה לפיתוח אור יהודה - מנהל/ת חשבונות