מכרז מסגרת פומבי מספר 2022.202 לביצוע עבודות שיפוץ ואחזקה במוסח ובמבנים עירוניים