למתן שירותי דיגום מים וביצוע בדיקות מעבדה למים עבור מרכז רפואי רבין בתי החולים בלינסון והשרון של שירותי בריאות כללית