מכרז לשירותי ניהול, תכנון ופיתוח, הקמה ושיפוץ ובניית מבנים