למתן שירות לביצוע בדיקות HPV ובדיקות פתולוגיות בשיטת "פאפ דק" בדגימות משטח צוואר הרחם