מכרז 04/2021- ביצוע צילומי אוויר ופיענוח לצורך איתור עבירות בנייה ברחבי מדינת ישראל עבור הרשות לאכיפה במקרקעין