מכרז פומבי לרכש חלקי חילוף אלקטרונים/מצלמות     המשך...