הליך הצעות מחיר 26/2021 - אספקת מעטפות ונייר לוגו- ספק שנתי