הסתדרות - עבודות שיפוץ סניף שיח ג'ראח - בלמ - 110321