לבחירת ספקים לביצוע בדיקות אנטיגן מהירות לאבחון קורונה