מכרז 27/2020- לביצוע עבודות בניית תוספת של שתי כיתות בבית הספר איינשטיין במגרשים 202 בעיר יבנה