התקשרות עם קבלן והתקשרות לשרותי ניהול תאום ופיקוח מכרז מי/5/2021