ביצוע תשתיות ציבוריות ועבודות פיתוח שלב א' - שכונת ההרחבה נתיב השיירה (82 מגרשים)