14/2021 פתרונות הנדסיים למיגור זבוב החול על ידי הרחקת שפני סלע מבתי מגורים