מנהל/ת מחלקת מקרקעין ושכירויות באגף נכסים ו – G.I.S