מכרז לאספקת ריהוט ייעודי למוקדים ומשלטים: עמדות עבודה וכיסאות