קולקורא - בקשה לקבלת מידע -   בניית תכניות אבלבתי החולים  של שירותי בריאות כללית