רכישת מכונת GPU מתוצרת NVIDIA עבור הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן באוניברסיטת תל אביב