מכרז לאספקת דלקים, שירותי תדלוק בדלקים אוטומטיים לרכבים