מכרז 13.20-אספקה הובלה והתקנה של ציוד ומערכות מחשוב במוסדות המועצה