מכרז פומבי מספר 84.2021 ברירות משפט וקנסות חניה משולב