למתן שירותי תחזוקה ושיפוצים לדירות וגני ילדים ועבודות שיפוץ נוספות באתרי מכון ויצמן למדע ספק/ים זוכה/ים