מכרז פומבי לאספקת שירותי ניקיון משלימים ברחבי ביה"ח-ניקיון רחובות, מבנים, חדרנות ומלונאות