מכרז - רכישה, פירוק ופינוי של מסוע אגרגטים המאוחסן במעבר קרני