הסתדרות - עבודות שיפוץ בניין מרחב הרצליה - בלמ - 290721