סייע/ת כיתה וסייע/ת תגבור לביה"ס חורשה (מתחם "נעמן")