מכרז להצבת מערכות מיון ופיצול ומערכות לביצוע בדיקות כימייה, כולל אספקת ערכות בדיקה, מתכלים, שירות ואחזקה