מכרז מס' 2/2022 - ביצוע עבודות סינון, ניקוי והחלפת חול במוסדות חינוך בעיר אור יהודה