הודעה על כוונה להתקשר עם חברת בנין הארץ לביצוע חיזוק תקרות פלקל כספק יחיד