מכרז מסגרת פומבי מספר 171 לביצוע עבודות אספקה, התקנה, אחזקה, עדכונים ושינויים במערכות בקרה תנועה ומאור