מכרז פנימי-חיצוני פקח-ית חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית