הסכם מסגרת עבודות אחזקה מע' מיזוג אוויר מרכזיות במרפאות ובמתקני