מתן שירותי ייעוץ בתחום התחקירים הרפואיים למערך לבטיחות הטיפול