התקשרות לביצוע מיזם משותף להפעלת תכנית "עצמאות" עם עמותת "כתף לכתף"