מכרז לרכישת מוצרי חשמל שונים עבור יחידות ומעונות המשרד