מכרז 0321 לאספקה של חומרי יצירה ומשחקים עבור מעונות יום צהרונים וקייטנות