לאספקת מוצר SOAR , שירותי תחזוקה ושירותים מקצועיים עבור מערך הדיגיטל הלאומי - רשות התקשוב הממשלתי