מכרז פומבי מס' 7/20 לעדכון ויישום שיטות תגמול ותמרוץ עבור משרד ראש הממשלה