מכרז פומבי מספר 27.2021 ביצוע עבודות קבלניות של הריסות פינויים ושיקום של ביתני אשפה ומבנים ארעיים במרחב ירושלים וקו התפר