מכרז/חוזה פומבי מס' 09/20 מוזיאון מורשת יהדות רומניה ומבואה לאתר השחזור