קול קורא להגשת מועמדות להיכלל במאגר הקבלנים והספקים