מכרז לשירותי תחזוקה תיקון מחשבים ושרתים במועצה ומוסדותיה