מכרז פומבי דו שלבי 110/2021 לאספקת שירותי צילום, סטילס ווידיאו