הגשת הצעות להימנות על מאגר ברי הרשות לשכירת חדרים נקיים במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי